Information til rådene

Her finder du diverse praktiske oplysninger beregnet for menighedsrådsmedlemmer i Lejre Provsti.

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Lejre Provsti om fælles anlægskonto

Lejre provsti - Samarbejdsaftale vedrørende fælles anlægskonto

Menighedsrådene i Lejre Provsti har på Budgetsamrådsmødet d. 28. august 2017 tiltrådt nærværende vedtægt om fælles anlægskonto.

Timepris for arbejde udført på kirkegårdene

Provstiet har fået forespørgsler vedr. timepris for arbejde udført på kirkegårdene.

Provstiet kan ikke beregne timeprisen for den enkelte kirkegård, men har udarbejdet vedhæftede regneark, som kan benyttes til beregning af kostprisen. Det er op til det enkelte menighedsråd, om man ønsker at anvende regnearket. Du finder regnearket nedenfor.

Klik på dette link for at beregne kostpris for gravere