Du er her: 

Gemt – men ikke glemt

Når et menneske bliver ramt af demens er det en livsomvæltning. Ikke bare for den demens-ramte men især også for de pårørende. Demens er en uhelbredelig sygdom, og på mange måder en lang afsked i livet. En afsked med et liv fyldt med fælles minder og historie man har delt sammen, men som langsomt forsvinder hos den demensramte.

Dette tab rammer især de pårørende og derfor kalder man også sygdommen for de

pårørendes sygdom. Det at se er ens kære - langsomt men sikkert - forsvinde ind i sig selv, som sygdommen tager til, kan være en utrolig smertefuld og ensom oplevelse.

Her kan det være en hjælp at få lov at tale om det. Tale om den sorg, der følger med.

 

For den demensramte har undersøgelser vist, at sang og musik kan vække noget til live – en genkendelse - som endnu ikke er gået tabt, trods fremskreden demens.

Ved at lytte, synge og sanse sig til salmesang og gudstjeneste kan der vækkes gemte minder frem. Derfor skal kirken også møde eksistentielle behov hos den demensramte, og give en god og tryg oplevelse på de særlige præmisser, situationen kræver.

 

Roskildes Stift har valgt, at der skal være tilknyttet en præst til demensområdet i Lejre provsti. Jeg har påtaget mig denne vigtige opgave, og ser frem til at holde demenssalmesangs-gudstjenester på plejehjemmene i med opstart i efteråret.

Der vil også komme demensvenlige gudstjenester med pårørende til jul og påske.

 

Jeg står også til rådighed for samtaler og besøg for demensramte og  pårørende i Lejre provsti.

Jeg kontaktes på mobil 6073 2494 eller på mail MIRR@km.dk

 

Mikela Risum

Sogne- og demenspræst Rye og Kirke Sonnnerup kirker

 

Del dette: